Në çdo dyqan Max Optika  kryhen vizita të specializuara okulistike për të gjitha moshat duke filluar nga fëmijët, deri tek të moshuarit.

Çdo kontroll bëhet nëpërmjet paisjeve dixhitale më të fundit, për një rezultat gjithmonë të saktë dhe të sigurt.

Vizitat kryhen nga mjekë shqiptar dhe të huaj të specializuar në fushën e optometrisë.

Ofrohen korrigjime për probleme të ndryshme të shikimit si dhe këshillime për ndërhyrje në rastet e nevojshme.

Në rrjetin Max Optika vizitat kryhen çdo ditë të javës.

Rezervo vizitën tënde tani.