Asistenca pas shitjes është shumë e rëndësishme për të kuptuar kërkesat, nevojat dhe problematikat e klientëve.
Për të ofruar një sherbim sa me cilësor, ne investojmë ne formimin profesional të specialistëve tanë të laboratorit dhe sigurohemi që dijet e tyre të jenë të përditësuara me zhvillimet e fundit të teknologjisë së ambalazhimit.

Shërbimet e ofruara nga Laboratori i Max Optika janë:

  • Kontrolli i syzeve për defekte të pa përcaktuara nga personeli i shitjes.
  • Heqje dhe vendosje xhamash.
  • Ngushtim dhe qendërzim i skeleteve me ngrohje.
  • Ngushtim dhe qendërzim i skeleteve metalik.
  • Heqje dhe vendosje të hundëzave.
  • Vendosja e vidave për bishta dhe hundëza etj…