Garancia e xhamave  Hoya është siguria që ne ofrojmë për klientët tanë.

Kriteret e garancisë janë si më poshtë:

 

  • 1 vit garanci për veshjet Hard Hi-vision Aqua, dhe Hoya Hard Coat. Hoya jep garanci në ndërrimin e lenteve të mbajtura mirë, ku cilësia e veshjeve nuk është e kënaqshme brenda një periudhë 12 mujore.

  • 1 vit garanci në lentet PNX 1.53 ndaj krisjes ose thyerjes së mundëshme të lentes. Lentet e dëmtuara do të zëvendësohen nga Hoya, me një lente tjetër me të njëjtat parametra teknikë. Nuk ofrohet disbursim.

  • 3 vjet garanci për veshjet Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl dhe HVLL UV

Control. Hoya jep garanci në ndërrimin e lenteve të mbajtura mirë, ku cilësia e veshjes nuk është e kënaqëshme gjatë periudhës 36 mujore.

 

  • 2 vjet garanci për veshjet Super Hi-Vision. Në lidhje me këto lente, Hoya jep garanci në ndërrimin e lenteve të mbajtura mirë, ku cilësia e veshjeve nuk është e kënaqëshme brenda një periudhe 24 mujore.

1 vit garanci mbi veshjet

Karta e garancisë G1 mund të porositet në mënyrë opsionale në emrin e mbajtësit të lenteve me çmimin simbolik (1 Lek). Garancia e cilësisë së veshjes G1 mund të

ofrohet edhe pa nevojën e kartës.

1 vit garanci për lentet PNX

Karta e garancisë G3 mund të porositet në mënyrë opsionale në emrin e mbajtësit të lenteve me çmimin simbolik (1 Lek). Garancia e cilësisë së veshjes G3 mund të ofrohet edhe pa nevojën e kartës

Garancia Hoya: siguri për ju dhe klientin tuaj

3 vjet garanci mbi veshjet

Karta e garancisë G4 mund të porositet në mënyrë opsionale në emrin e mbajtësit të

lenteve me çmimin simbolik (1 Lek). Garancia e cilësisë së veshjes G4 mund të

ofrohet edhe pa nevojën e kartës.

2 vjet garanci mbi veshjet

Karta e garancisë G5 mund të porositet në mënyrë opsionale në emrin e mbajtësit të

lenteve me çmimin simbolik (1 Lek). Garancia e cilësisë së veshjes G5 mund të ofrohet edhe pa nevojën e kartës.